Umowa jest kluczowa!

Choć to niby banał, oczywistość i każdy to wie, życie pokazuje, że konsekwencje prawne błędnie przygotowanej lub niepoprawnie skonstruowanej umowy, bywają zmorą każdego z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą fizyczną czy jednoosobową firmą, czy przedsiębiorcą z większym zespołem. Błędy w umowie to często gigantyczne koszty finansowe, czasowe i przede wszystkim zakłócenia w porządku naszej pracy i życia osobistego. Lepiej więc zadbać o to, by zawarcie umowy było momentem ważnego i owocnego wątku w naszej karierze niż początkiem udręki, która będzie się za nami ciągnąć przez wiele lat. Ostrożność, świadome budowanie wiedzy prawnej i spokojne nabieranie doświadczenia w zakresie zrealizowanych umów, to zestaw umiejętności, które nabyć można we współpracy z nami. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, poświęcając mu czas, uwagę i etycznie dążąc do maksymalizacji jego interesów. Zasada zaufania, którą wyznajemy i praktykujemy, gwarantuje spokój działania naszych klientów i poczucie dobrze uporządkowanych spraw.

Szybkość realizacji

Umowa już w 24h

Zespół Prawników

Umowami zajmuje się wykwalifikowany zespól prawników.

Wsparcie merytoryczne

Pomagamy w realizacji

Pomoc w zakresie pisania umów 

 Prawo jest dobrem społecznym i podstawą dojrzałej demokracji, w której obywatele realizuje swoje interesy nie naruszając praw innych ludzi. W naszym zespole każdy prawnik, niezależnie od tego, czy jest to adwokat czy radca prawny, dokłada wszelkich starań, aby każdy z naszych klientów zyskał pewność bezpieczeństwa sowich interesów. Obsługujemy każdego, kto zechce nam powierzyć swoje sprawy, a więc zarówno osoby fizyczne, jak i spółki jawne, spółki z o.o., a naszą dewizą jest szybka realizacja spraw powierzonych konsultacji, prowadzeniu lub kontroli w obszarze przygotowania umów.   

Umowy są ważne, wiemy o tym nie od dziś! 

 Za pośrednictwem naszego portalu można zlecić stworzenie umowy przez doświadczonego, rzetelnego i etycznie działającego prawnika. Pomoże on wybrać najkorzystniejszy rodzaj umowy i sprecyzować parametry z nią związane. Każdy, kto potrzebuje indywidualnej umowy lub chce skonsultować umowę, której podpisanie właśnie rozważa, zyska nasze wsparcie merytoryczne, poradę i indywidualne podejście do zgłoszonego problemu prawnego. Wiemy, że potrzeby i możliwości realizacji zobowiązań prawnych są różne, tak jak różne bywają biografie i zobowiązania naszych klientów, dlatego właśnie opieką w tworzeniu umów obejmujemy każdego na miarę jego potrzeb. Umowa reguluje konkretne obszary naszych aktywności, jednak jej skutki mogą być znaczące dla całego życia. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy niefrasobliwie stworzyli lub podpisali umowy. Dziś umożliwiamy naszym klientom doskonałą pomoc prawną, aby każda ze stworzonych i podpisanych umów ułatwiała im życie i otwierała nowe możliwości. Wiedza prawna jest sumą nabytych informacji, doświadczeń w rozwiązywaniu dylematów prawnych, ale także ludzkiej wrażliwości na problemy drugiego człowieka. Nasi specjaliści wiedzą o tym doskonale.

Świat umów dotyczy każdego na każdym etapie naszego życia

Choć rzadko dopada nas taka refleksja, to warto uświadomić sobie, że przed (taką czy inną) umową nie ma już ucieczki od momentu uzyskania pełnoletniości. Od kiedy zyskujemy prawa człowieka dorosłego, umowa staje się naszym cieniem. Zaczynając samodzielne życie zawodowe czeka nas przecież: umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Wbrew obiegowym opiniom i stereotypom wcale nie jest oczywistym, która z tych form umowy będzie dla nas najkorzystniejsza w tym konkretnym przypadku lub tym, określonym momencie naszego życia. Nasi prawnicy przygotują rzetelny zestaw podpowiedzi umożliwiających wybór najodpowiedniejszych rozwiązań, bo każdą umowę trzeba szyć na miarę potrzeb indywidualnego klienta, niezależnie od tego czy jest on osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą.

Rozpoczynając działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców, nie zdaje sobie sprawy z faktu, że umowa przedwstępna może ich uchronić przed skutkami nierzetelności kontrahenta. Handlowcy, którzy zamierzają wejść na rynek lub poszerzyć pole swojej ekspansji będą zapewne zgłębiać wraz z naszymi prawnikami szereg szczegółów prawnych zobowiązań takich jak: umowa sprzedaży, umowa zamiany (tak bardzo potrzebna osobom pracującym na rynku lokali użytkowych, choć nie tylko), umowa dostawy czy umowa kontraktacji. W budowie taboru firmy doskonale pomoże bezbłędna umowa leasingu i umowa użyczenia. Umowa o roboty budowlane uchroni natomiast inwestora przed skutkami nierzetelności remontowo-budowlanej i nieuczciwości rynkowej, w tym nieterminowości, które są plagą w polskim sektorze tego typu usług.

Zanim ekipa fachowców zacznie demontować nasz lokal przed remontem lub adaptacją, warto mieć za sobą sporządzenie takiego dokumentu zabezpieczającego. Pozwoli to uniknąć nerwowego dopominania się o realizację zlecenia w ramach, które zostały zarysowane przed jego przyjęciem. To ważna sprawa, zwłaszcza jeśli prowadzimy działalność usługową i opóźnienie jej uruchomienia może kosztować nas utratę klientów, którzy wykupią już na przykład kwartalny karnet u konkurencji. W przypadku lokali użytkowych, które nie są naszą własnością równie ważna jest umowa najmu skonstruowana tak, aby właściciel nie pozostawił nas bez szans do pracy w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli sami zamierzamy natomiast odpłatnie udostępniać lokal porządna umowa dzierżawy zabezpieczy nas przed nieuczciwymi lokatorami. Każda z tych sytuacji życiowych lub biznesowych to po prostu umowa do realizacji.

 

Umowa

Dla wolnych strzelców

Coraz więcej osób decyduje się na poszerzenie swojej podstawowej pracy zawodowej o wynikające z kompetencji związanych z tą właśnie pracą, aktywności twórcze i promocyjne. Wolni strzelcy sprzedają swoje usługi dodatkowo, co niekiedy – paradoksalnie – oznacza większe zyski niż w pracy podstawowej, gwarantującej im bazę socjalną. Wówczas pojawia się zwykle dylemat, jakie rozwiązanie umowne będzie najkorzystniejsze i uwzględniające konkret sytuacji zawodowej i osobistej wolnego strzelca: umowa o dzieło, umowa zlecenia czy też umowa agencyjna?

Wybór nie jest tu oczywisty i nasi prawnicy pomogą go dokonać w najlepszym stylu i najefektywniejszej formie. Bardzo ważną formą zabezpieczenia interesów osób pracujących twórczo jest umowa uczestnictwa w konkursie, zabezpieczy nas ona chociażby przed wyłudzeniem idei nieobjętych polskim prawem autorskim. W kontekście rozwikłania dylematów związanych z nadużytym prawem autorskim, niekiedy uniemożliwiających architektowi, pisarzowi lub performerowi dalszą pracę jest ugoda. W tego typu przypadkach porozumienie bywa efektywniejsze niż wieloletnie spory sądowe, a przede wszystkim uwalnia ono energię twórczą i zapewnia spokój dalszych aktywności kreatywnych, co bywa ważniejszą lokatą niż zgromadzone aktywa finansowe. Bez spokoju nie da się przecież tworzyć.

A kiedy dostarczamy towary lub jesteśmy od skuteczności ich doręczeń uzależnieni? 

Firmy przewozowe i kurierskie to przyszłość handlu. Coraz więcej towarów musi zostać przecież przemieszczonych na znaczne odległości. Przed niepowodzeniami w tych obszarach działalności chronią regulacje prawne wynikające ze zobowiązań umownych, takich jak: umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przechowywania i umowa składu. Wprawdzie w Polsce nadal są to obszary mocno ignorowane przed przedsiębiorców, którzy – nie wiedząc, że problemów da się uniknąć na poziomie regulacji prawnych, ciągle i często ignorują możliwość profesjonalnego przygotowania tego typu umów, ale świadomość wysokiej jakości pracy i życia osiąganej dzięki tym właśnie rozwiązaniom umownym, jest i u nas coraz powszechniejsza. Właścicielom firm z potrzebami okresowej cyrkulacji sprzętu przyda się również umowa komisu chroniąca na przykład przed nadużyciami związanymi ze zbyt długim okresem oczekiwania na zobowiązania finansowe wynikające z przyjęcia lub oddania w komis towarów. Wszystko da się racjonalnie zabezpieczyć solidną umową.

Bezpieczne pieniądze – dobry wizerunek eksperta i firmy 

Wprawdzie podstawowa wiedza merytoryczna o obiegu środków finansowych wydawać by się mogła już oczywistością, jednak – zwłaszcza młodzi i mali – przedsiębiorcy ciągle nie zdają sobie sprawy, że umowa pożyczki lub umowa rachunku bankowego to podstawa wszelkiej współpracy z instytucjami finansowymi. Osoby, których początki pracy w samodzielnym biznesie są dopiero w fazie przygotowania lub startu rzadko również zdają sobie sprawę, że umowa spółki lub umowa poręczenia mogą zaważyć na uzyskaniu przez ich biznes znaczącej dotacji rzeczowej lub finansowej. Także umowa ubezpieczenia – tak istotna w świadczeniu usług związanych z ryzykiem obsługi człowieka, od fitness klubu do pracowni lub gabinetu psychoterapeutycznego mają niekiedy moc uratowania reputacji, a nawet prawa wykonywania zawodu przez specjalistę. I wprawdzie nikt nigdy nie zakłada z góry katastrofy wizerunkowej, ale warto mieć w swoim narzędziowniku profesjonalnym także i zasoby prawne.

W przypadku zespołów eksperckich pracujących w oparciu o dane wrażliwe i poufne w zasadzie koniecznością jest już tak zwana umowa NDA, czyli umowa poufności (z angielskiego non-disclosure agreement) zastrzegająca wymianę informacji w zamkniętym obiegu poufnego ich traktowania przez partnerów procesu. Najczęściej jest to zabezpieczenie dalszego nierozpowszechniania tego typu kluczowych danych. W kategorii firm i spółek, w których jedna ze stron wnosi środki merytoryczne, zaś druga finansowe potrzebna być może tak zwana umowa adhezyjna, w uproszczeniu: polegająca na tym, iż jedna ze stron przedstawia kluczowe warunki współpracy, druga natomiast decyduje się na ich odrzucenie lub przyjęcie. Bo przecież wszystko da się ustalić w granicach prawa. A kluczem są tu umowy.

Ważne dla rodziców, seniorów i spadkobierców 

Umowa

W sytuacjach rodzinnych spraw dziedziczenia i przekazywania majątku oraz innych metod zabezpieczania ciągłości obiegu dóbr i nieruchomości konieczna jest umowa przekazania nieruchomości. Biorąc pod uwagę szereg różnorodnych czynników, które zaistniały lub zaistnieć mogą w biografii klienta, nasi prawnicy doradzają adekwatne i najkorzystniejsze środki prawne takie jak: umowa darowizny, umowa o dożywocie,  nawet umowa renty. Wielu rodzinnych problemów majątkowo-spadkowych da się uniknąć, a pomaga w tym rzetelna i etyczna wiedza prawna. Nasi prawnicy po prostu znają życie i jego zaułki, więc fundamentalne zaufanie, którym się świadomie posługują jest metodą ich pracy, zasadą jej wykonywania oraz misją obsługi klienta.

 

Bądź w kontakcie


Już wkrótce startujemy!

Skontaktuj się z nami

[pirate_forms]